Dilatasyon Nedir? Dilatasyon Nedir

Dilatasyon Nedir; Bitişik ve birbirinden bağımsız olarak inşa edilen yapıların arasında bırakılan boşluğa dilatasyon derzi denir. Yapıladaki hareketlilik sonucu geniş oturumlu yapıların tamamının bu hareketten etkilenip hasar görmesini engellemek  yada hasarı en aza indirgemek için yapılan yatay ve düşey dilatasyon derzlerdir.Yapının oluşturulacağı zemin  ve kullanım şekline bağlı olarak dilatasyon farklılık gösterir. Zemindeki hareketlerden ve genleşmelerden yapının etkilenmemesi ve  tamamının hasar görmemesi  için belli uzunluktan sonra yapı bir bütün olmaktan çıkarılıp bağımsız iki yapı olarak inşaa edilmelidir. Farklı yükseklikteki binalarda ağırlık ve zemin etüdü  farkından dolayı oturmalar farklı olacağından dilatasyon derzi bırakılır.Bırakılan dilatasyon boşluğu yerine dilatasyon profilleri kullanılır.

 Neden Dilatasyon Uygulanmalıdır?

Her malzeme yapısı itibariyle ısı karşısında  farklı  genleşir,bu sebeple malzemenin kendisine ait  uzama değeri vardır.  Birlikte çalışması gereken malzemeler  farklı uzama değerlerine sahip ise bunların birlikte çalışması için aralarında dilatasyon derzi kurallarının uygulanması şarttır.Uygulamasını mecbur kılan diğer faktörler ise Yer oynamaları, gürültü ve ses dalgaları, rüzgar-kar ve yağmur yükleri, darbe,çarpma ve yaslanmalar, (Kaynak: Standartlar, AB Direktifleri,  Genel Fizik kuralları,Teknik şartnameler) Şayet dilatasyon kurallarına uyulmadan ısıl uzama değerleri farklı malzemeler birbirlerine sabitlenecek biçimde bağlanırlarsa, yapısı itibariyle zayıf olan malzeme  diğerine oranla daha fazla deforme olacak ve birbirinden ayrılacaktır.
dilatasyon

dilatasyon profili

dilatasyon

dilatasyon

Scroll to Top